You tube travel: DOREEN URBAŃSKA 

Przypowieści o radości z życia

Czerpanie radości z życia jest czymś, co trzeba pielęgnować. Jest to pewnego rodzaju sztuka – sztuka cieszenia się. Nawiązanie kontaktu z wartościowymi treściami życia wymaga czasu. Ale człowiek, który goni za pieniędzmi, omija wszystkie ścieżki prowadzące do boskości. W pewnym momencie uświadamia sobie, co utracił. Znajduje się jednak wówczas na końcu drogi. Dostrzega przed sobą jedynie śmierć.

– Osho – Zdrowie emocjonalne