You tube travel: DOREEN URBAŃSKA 

Aforyzmy o rozstaniu

 

Pamiętam
Ciebie zatopioną w mych ramionach
Płaczącą za śmiercią swojego serca
Byłaś blada jak kamień
Tak delikatna
Zagubiona w chłodzie
Zawsze byłaś taka zagubiona w ciemności
Pamiętam
Ciebie taką, jaką byłaś
Powoli tonącą
Byłaś aniołami
O wiele więcej niż wszystkim
Objęłaś mnie po raz ostatni, później cicho odeszłaś
Otwieram oczy
Ale nigdy nic nie widzę

/Remembering
You fallen into my arms
Crying for the death of your heart
You were stone white
So delicate
Lost in the cold
You were always so lost in the dark
Remembering
You how you used to be
Slow drowned
You were angels
So much more than everything
Hold for the last time then slip away quietly
Open my eyes
But I never see anything/

–  The Cure – Pictures of you

Powiedziałbym ci
Że cię kocham
Gdybym myślał, że wtedy byś została
Ale wiem, że to nie ma sensu
Bo ty już
Odeszłaś

/I would tell you
That I loved you
If I thought that you would stay
But I know that it’s no use
That you’ve already
Gone away/

– The Cure – Boys don’t cry, sł. Robert Smith

Nadszedł czas pożegnania
Wiem, że to Cię doprowadzi do płaczu
Lecz ty należysz do innego, moja miłości
A tylko połowa miłości nie wystarcza…

/Time has come to say goodbye
I know it’s gonna make you cry
But you belong to another my love
And half a love there just isn’t enough/

– Ozzy Osbourne – So tired

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *