You tube travel: DOREEN URBAŃSKA 

Aforyzmy o tęsknocie po rozstaniu

Padłbym do twych stóp
I wybłagał przebaczenie
Błagałbym cię
Ale wiem, że
Jest za późno
I nie ma już nic, co mógłbym zrobić

/I would break down at your feet
And beg forgiveness
Plead with you
But I know that
It’s too late
And now there’s nothing I can do/

– The Cure – Boys don’t cry, sł. Robert Smith

Czasami budzę się przy drzwiach
To serce, które schwytałeś musi wciąż na Ciebie czekać
Nawet teraz, kiedy z nami już koniec
Nie mogę się powstrzymać od szukania Ciebie

/Sometimes I wake up by the door
That heart you caught must be waiting for you
Even now when we’re already over
I can’t help myself from looking for you/

–  Adele – Set Fire to the Rain

Nie było na świecie nic
Czego kiedykolwiek pragnąłbym bardziej
Niż czuć cię głęboko w moim sercu
Nie było na świecie nic
Czego kiedykolwiek pragnąłbym bardziej
Niż nigdy nie czuć rozdzierania
Wszystkich moich zdjęć ciebie

/There was nothing in the world
That I ever wanted more
Than to feel you deep in my heart
There was nothing in the world
That I ever wanted more
Than to never feel the breaking apart
All my pictures of you/

–  The Cure – Pictures of you

Od tak dawna patrzę na te Twoje zdjęcia
Że prawie wierzę, że są prawdziwe
Od tak dawna żyję z tymi Twoimi zdjęciami
Że prawie wierzę, że zdjęcia są
Wszystkim, co mogę poczuć
/I’ve been looking so long at these pictures of you
That I almost believe that they’re real
I’ve been living so long with my pictures of you
That I almost believe that the pictures are
All I can feel/
–  The Cure – Pictures of you

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *