You tube travel: DOREEN URBAŃSKA 

„Granica bólu” prowokująca agresję

Ostatnie badania dowodzą, że tym, co przede wszystkim motywuje człowieka, jest potrzeba akceptacji społecznej, dążenie do współpracy i pragnienie sprawiedliwości (…). Układ agresji uruchamia się przede wszystkim wtedy, kiedy zagrożone są główne cele i motywacje ludzkiego działania – sprawiedliwość i zyskanie akceptacji społecznej. A ponieważ podstawowe motywy aktywności człowieka wyznaczają „granice bólu”, której przekroczenie może pociągnąć za sobą przemoc, analiza mechanizmu agresji ma sens tylko wtedy, gdy zrozumiemy, co tak naprawdę stanowi napęd działania człowieka.

– Joachim Bauer – Granica bólu  – O źródłach agresji i przemocy  (Wyd. Dobra literatura, 2015)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *